ขอเรียนเชิญผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ฏปฐมวัยตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา

12 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ฏปฐมวัยตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา

ภายใต้โครงการบริการวิชาการ

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.

โดยอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet