ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย

17 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติในประเภทครูดีในดวงใจ และขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติในประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ในกิจกรรมงานวันครูโลก'65 (World Teacher's Day 2022) ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา