ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมารดาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เสียชีวิต

10 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 

          คณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนองค์การบริหารนักศึกษา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมกับมอบเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย จำนวน 15,000 บาท ให้กับมารดาของนางสาวโนรีดา มาฮามะนอ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 1 คณะครุศาสตร์ ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยทางครอบครัวได้กลับไปทำพิธีทางศาสนา ณ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส