เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เพิ่มเติม) .::. ประกาศเปิด​เผยราคากลา​งงานจ้างเห​มาบริการไป​ศึกษาดูงาน​ฯ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการท่าสาปโมเดล ตอบสนองความต้องการฯ .::. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมฯ .::. ประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ ประจำสัปดาห์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 .::.


นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 31 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ดู 25 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ดู 55 ครั้ง
รายชื่่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุน วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดู 71 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 119 ครั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูในส่วนของกิจกรรมวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 53 ครั้ง
คุรุสภาขยายเวลาการรับรองความรุ้มาตรฐานวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 50 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู 57 วันที่ 04 กันยายน 2557 ดู 48 ครั้ง
คณะครุศาสตร์ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ดู 889 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์รับทุนศึกษาต่ออินโดนีเซีย วันที่ 01 กรกฏาคม 2557 ดู 189 ครั้ง
 


ครุศาสตร์จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 57 23-24 พฤศจิกายน 2557 กีฬาสีภายใน 57 ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดู 10 ครั้ง
สาขาวิชาพลศึกษาจัดทดสอบสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุ 22-23 พ.ย. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดู 6 ครั้ง
สาขาการประถมศึกษาจัดอบรม E-book 22-23 พ.ย.2557 สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้จัดอบรมE-Book ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดู 6 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงช 12 พฤศจิกายน 2557 โครงการแนวทางการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ดู 24 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนร ครุศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสาป จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาแก่ครูผู้สอน ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ดู 14 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center