เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จัดสัมมนาศึกษาความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ .::. การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมมาตรฐาน 2 ชุด .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 .::. ประเมินมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการเศรษฐกิจชุมชนฯ .::.


แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกคณะที่สอนนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 54 วันที่ 22 มกราคม 2558 ดู 16 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น5 วันที่ 09 มกราคม 2558 ดู 37 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น4 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 40 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดู 51 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 61 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ดู 38 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ดู 105 ครั้ง
รายชื่่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุน วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดู 112 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 153 ครั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูในส่วนของกิจกรรมวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 75 ครั้ง
 


ครุศาสตร์จัดอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรม "การผลิตสื่อนวัตกรรมโดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
วันที่ 27 มกราคม 2558 ดู 8 ครั้ง
กิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่องปรัชญาการศึกษา 24 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่องปรัชญาการศึกษา ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 11 ครั้ง
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมเมาลิดินนบี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เมาลิดินนบี) ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 14 ครั้ง
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดอบรมศิลปะการเขียนอักษร สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “ศิลปะการเขียนอักษรภาษาอาหรับ” ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 16 ครั้ง
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดเสวนาการละหมาดญุมอะฮ การจัดละหมาดญุมอะฮฺ ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 5 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center