เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
หลักสูตร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ ครูดีมีทุก ประจำปี พศ.2558 .::. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม ค่ายพิราบน้อยนิเทศศาสตร์ .::. ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ .::. ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมนักจัดรายการวิทยุ YRU RADIO .::.


รายชื่อนศ.อบรมภาษาอังกฤษรุ่นที่ 7 วันที่ 27 มีนาคม 2558 ดู 60 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักวิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2558 ดู 22 ครั้ง
การเทียบโอนผลการเรียน วันที่ 11 มีนาคม 2558 ดู 30 ครั้ง
เชิญประกวดLogo ชมรมปัญจักสีลัยมรย. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 45 ครั้ง
ตารางกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 69 ครั้ง
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกคณะที่สอนนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 54 วันที่ 22 มกราคม 2558 ดู 55 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น5 วันที่ 09 มกราคม 2558 ดู 77 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น4 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 65 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดู 77 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 96 ครั้ง
 


ครุศาสตร์จัดประชุมการวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุม"การวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้" ...
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ดู 10 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดประชุม"สอนเด็กให้คิดเป็นและเรียนรู้ด้ว คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมปฏิบัติการเรื่อง "สอนเด็กให้คิดเป็นและเรียนรู้ด้วยตนเอง" ...
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ดู 7 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศน์ให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ...
วันที่ 26 มีนาคม 2558 ดู 12 ครั้ง
ครุศาสตร์ร่วม ร.ร.เทศบาล3 จัดวันวิชาการ คณะครุศาสตร่วมกับโรงเรียนเทศบาล3 (วัดพุทธภูมิ) จัดโครงการวันวิชาการ ...
วันที่ 10 มีนาคม 2558 ดู 25 ครั้ง
นศ.ปี5สัมนาหลังฝึกประสบการณ์ การสัมมนาเเละจัดนิทรรศการหลังฝึกปฏิบัติการสอนนศ.ปี5 ...
วันที่ 05 มีนาคม 2558 ดู 29 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center