เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิต ครั้งที่ 1 .::. รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) .::. ประกาศราคากลางจ้​างเหมาทัวร์​เพื่อไปศึก​ษาดูงานและ​ทัศนศึกษา ณ ประเทศเวีย​ดนาม .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมชี้แจงกรรมการสอบแข่งขันฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น .::. โครงการสะพานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมระดับเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .::.


โรงเรียนสาธิตเปิดรับสมัคร ป.1 วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 44 ครั้ง
ขอเชิญชม Anasyid The Musical วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 64 ครั้ง
ให้นศ.ปี1 เข้าอบรม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 46 ครั้ง
เชิมร่วมฟังการนำเสนองานวิจัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 56 ครั้ง
ขอเชิญศิษย์เก่าอบรมสอบบรรจุครู วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 119 ครั้ง
ด่วน ! รับสมัครโครงการครูมืออาชีพ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 140 ครั้ง
ผลการแข่งขันกีฬาจันทร์กะพ้อเกมส์ วันที่ 29 มกราคม 2557 ดู 82 ครั้ง
 


ปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสายการศึกษา ...
วันที่ 26 มีนาคม 2557 ดู 56 ครั้ง
ประชุมวิชาการอิสลามศึกษาครั้งที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านการสอนอิสลามศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ...
วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 84 ครั้ง
บัณฑิตน้อย 56 อธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบอนุบัตรแก่บัณฑิตน้อยร.ร.สาธิต ...
วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 62 ครั้ง
สอบรายวิชานาฏศิลป์ นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา ปี1 สอบรายวิชานาฏศิลป์สำหรับครู ...
วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 66 ครั้ง
Anasyid Musical คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมโครงการอนาซีดเดอะมิวสิค็อลสู่อาเซียน ...
วันที่ 04 มีนาคม 2557 ดู 80 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center