เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
หลักสูตร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 .::. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน+๓ ครั้งที่ ๔ ระยะที่ ๓ .::. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 2558 .::. รับสมัครเพิ่มเติมรอบที่ 1 .::. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา .::.


รายชื่อนศ.อบรมภาษาอังกฤษรุ่นที่ 7 วันที่ 27 มีนาคม 2558 ดู 82 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักวิจัย วันที่ 13 มีนาคม 2558 ดู 31 ครั้ง
การเทียบโอนผลการเรียน วันที่ 11 มีนาคม 2558 ดู 44 ครั้ง
เชิญประกวดLogo ชมรมปัญจักสีลัยมรย. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 56 ครั้ง
ตารางกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 81 ครั้ง
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกคณะที่สอนนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 54 วันที่ 22 มกราคม 2558 ดู 67 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น5 วันที่ 09 มกราคม 2558 ดู 91 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น4 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 75 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดู 89 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 110 ครั้ง
 


ครุศาสตร์จัดประชุมเครือข่ายการศึกษายะลา ภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา เร่งพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลาให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ...
วันที่ 10 เมษายน 2558 ดู 12 ครั้ง
การดูแลผู้ป่วยตามหลักการอิสลาม การดูแลผู้ป่วยตามหลักการอิสลามสำหรับนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษา ...
วันที่ 03 เมษายน 2558 ดู 19 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดประชุมการวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุม"การวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้" ...
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ดู 32 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดประชุม"สอนเด็กให้คิดเป็นและเรียนรู้ด้ว คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมปฏิบัติการเรื่อง "สอนเด็กให้คิดเป็นและเรียนรู้ด้วยตนเอง" ...
วันที่ 27 มีนาคม 2558 ดู 25 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศน์ให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ...
วันที่ 26 มีนาคม 2558 ดู 35 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center