เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
หลักสูตร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการการผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning(eDLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ .::. สำนักงานประกันคุณภาพ อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ .::. รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเทคนิคการเป็นพิธีกร วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องหงส์แก้วฟ้า .::. ศอ.บต. ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่2 .::. เทศบาลนครยะลา ขอเชิญรับบริการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก .::.


เชิญประกวดLogo ชมรมปัญจักสีลัยมรย. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 11 ครั้ง
ตารางกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 41 ครั้ง
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกคณะที่สอนนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 54 วันที่ 22 มกราคม 2558 ดู 34 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น5 วันที่ 09 มกราคม 2558 ดู 56 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น4 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 51 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดู 64 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 74 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ดู 46 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ดู 126 ครั้ง
รายชื่่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุน วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดู 132 ครั้ง
 


ครุศาสตร์เข้าร่วมกีฬากล้วยไม้เกมส์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 4 ...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 23 ครั้ง
คณะครุศาสตร์จัดเวทีพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กใ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา ...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 13 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรม "การผลิตสื่อนวัตกรรมโดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
วันที่ 27 มกราคม 2558 ดู 39 ครั้ง
กิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่องปรัชญาการศึกษา 24 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่องปรัชญาการศึกษา ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 45 ครั้ง
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมเมาลิดินนบี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เมาลิดินนบี) ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 35 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center