เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
หลักสูตร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ .::. หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดนิทรรศการจิตกรรม ชุดธงชาติไทย .::. ประกาศเปิดเผยราคากลา​งจ้างต่อเติมส่วนรับป​ระทานอาหารและทาสีอาค​ารใหม่ .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีเปิดการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ .::. รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการการผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning(eDLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ .::.


เชิญประกวดLogo ชมรมปัญจักสีลัยมรย. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 15 ครั้ง
ตารางกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 45 ครั้ง
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกคณะที่สอนนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 54 วันที่ 22 มกราคม 2558 ดู 34 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น5 วันที่ 09 มกราคม 2558 ดู 56 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น4 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 51 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดู 64 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 74 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ดู 48 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ดู 133 ครั้ง
รายชื่่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุน วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดู 132 ครั้ง
 


นศ.ปี5สัมนาหลังฝึกประสบการณ์ การสัมมนาเเละจัดนิทรรศการหลังฝึกปฏิบัติการสอนนศ.ปี5 ...
วันที่ 05 มีนาคม 2558 ดู 6 ครั้ง
ครุศาสตร์เข้าร่วมกีฬากล้วยไม้เกมส์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 4 ...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 27 ครั้ง
คณะครุศาสตร์จัดเวทีพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กใ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา ...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ดู 14 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรม "การผลิตสื่อนวัตกรรมโดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
วันที่ 27 มกราคม 2558 ดู 39 ครั้ง
กิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่องปรัชญาการศึกษา 24 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่องปรัชญาการศึกษา ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 52 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center