เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ราคากลางจ้​างทำศาลจำล​อง .::. ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมแข่งขัน Spelling Bee ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ .::. ราคากลางจ้​างปรับปรุง​และติดตั้ง​ผ้าเม่านเว​ทีหอประชุม​เล็ก .::. การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยฯ .::. กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพฯ .::.


คณะครุศาสตร์ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ดู 17 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์รับทุนศึกษาต่ออินโดนีเซีย วันที่ 01 กรกฏาคม 2557 ดู 63 ครั้ง
อ.ครุศาสตร์รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ดู 73 ครั้ง
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมอบรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดู 49 ครั้ง
หลักสูตรปฐมวัยประชาสัมพันธ์ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ดู 96 ครั้ง
การรับสมัครครูมืออาชีพ2556 วันที่ 02 พฤษภาคม 2557 ดู 202 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตเปิดรับสมัคร ป.1 วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 101 ครั้ง
ขอเชิญชม Anasyid The Musical วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 155 ครั้ง
ให้นศ.ปี1 เข้าอบรม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 106 ครั้ง
เชิมร่วมฟังการนำเสนองานวิจัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 114 ครั้ง
 


เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับบรูไนและอินโดนีเซีย วันที่ ๑๕-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณาจารย์ในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาประเทศบรูไนและอินโดนีเซีย ...
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดู 93 ครั้ง
kmสังเคราะห์งานวิจัย คณะครุศาสตร์ โดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรุ้เพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรุ้กับการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งที่ 1" ...
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ดู 46 ครั้ง
ค่ายลูกเสือคุณธรรม คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือคุณธรรม ...
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ดู 43 ครั้ง
ปันจักสีลัตiBank ชมรมปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้าเหรียญทองแดงปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ...
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ดู 61 ครั้ง
ดูงานเวียดนาม 2- 6 พฤษภาคม 2557 คณะอาจารย์และบุคลากรสำนักงานคณะครุศาสตร์ได้เดินทางศึกษาดูงานเวียดนาม ...
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ดู 94 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center