เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
การเปิดเผยราคากลางถอดล้างเครื่องปรับอากาศ .::. การเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 4 จำนวน 1 งาน .::. คณะครุศาสตร์ เสวนาแนวทางในการจัดตั้งหน่วยให้คำปรึกษาด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาฯ .::. ภาควิชาเทคโนโลยีและการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมการทำปุ๋ยหมักให้กับเกษตรกร .::. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล .::.


นศ.ครุศาสตร์รับทุนศึกษาต่ออินโดนีเซีย วันที่ 01 กรกฏาคม 2557 ดู 52 ครั้ง
อ.ครุศาสตร์รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ดู 62 ครั้ง
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมอบรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ดู 48 ครั้ง
หลักสูตรปฐมวัยประชาสัมพันธ์ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ดู 92 ครั้ง
การรับสมัครครูมืออาชีพ2556 วันที่ 02 พฤษภาคม 2557 ดู 196 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตเปิดรับสมัคร ป.1 วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 99 ครั้ง
ขอเชิญชม Anasyid The Musical วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 150 ครั้ง
ให้นศ.ปี1 เข้าอบรม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 104 ครั้ง
เชิมร่วมฟังการนำเสนองานวิจัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 111 ครั้ง
ขอเชิญศิษย์เก่าอบรมสอบบรรจุครู วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 200 ครั้ง
 


เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับบรูไนและอินโดนีเซีย วันที่ ๑๕-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณาจารย์ในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาประเทศบรูไนและอินโดนีเซีย ...
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดู 84 ครั้ง
kmสังเคราะห์งานวิจัย คณะครุศาสตร์ โดยงานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรุ้เพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรุ้กับการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งที่ 1" ...
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ดู 38 ครั้ง
ค่ายลูกเสือคุณธรรม คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือคุณธรรม ...
วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ดู 38 ครั้ง
ปันจักสีลัตiBank ชมรมปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้าเหรียญทองแดงปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ...
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ดู 49 ครั้ง
ดูงานเวียดนาม 2- 6 พฤษภาคม 2557 คณะอาจารย์และบุคลากรสำนักงานคณะครุศาสตร์ได้เดินทางศึกษาดูงานเวียดนาม ...
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ดู 89 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center