เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเรื่อง การสร้างนวัตกรรมและสื่อการสอนทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ .::. ประกาศราคา​กลาง การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษาฯ .::. ราคากลางซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ 2 รายการ (ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานและชุดครุภัณฑ์ห้องอเนกประสงค์) .::. ประกาศรับข้​อเสนอการวิ​จัยมุ่งเป้​า ประจำปีงบป​ระมาณ 2558 (เพิ่มเติม​) .::. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ครุศาสตร์ EDU SPORT ANTI DRUGS GAME 57 .::.


นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 28 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ดู 22 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ดู 47 ครั้ง
รายชื่่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุน วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดู 69 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 117 ครั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูในส่วนของกิจกรรมวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 52 ครั้ง
คุรุสภาขยายเวลาการรับรองความรุ้มาตรฐานวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 48 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู 57 วันที่ 04 กันยายน 2557 ดู 48 ครั้ง
คณะครุศาสตร์ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ดู 834 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์รับทุนศึกษาต่ออินโดนีเซีย วันที่ 01 กรกฏาคม 2557 ดู 189 ครั้ง
 


ครุศาสตร์จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 57 23-24 พฤศจิกายน 2557 กีฬาสีภายใน 57 ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดู 5 ครั้ง
สาขาวิชาพลศึกษาจัดทดสอบสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุ 22-23 พ.ย. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดู 3 ครั้ง
สาขาการประถมศึกษาจัดอบรม E-book 22-23 พ.ย.2557 สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้จัดอบรมE-Book ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดู 3 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงช 12 พฤศจิกายน 2557 โครงการแนวทางการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ดู 24 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนร ครุศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสาป จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาแก่ครูผู้สอน ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ดู 14 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center