เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จัดสัมมนาศึกษาความต้องการ ความจำเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ .::. การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมมาตรฐาน 2 ชุด .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 .::. ประเมินมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการเศรษฐกิจชุมชนฯ .::.


แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกคณะที่สอนนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 54 วันที่ 22 มกราคม 2558 ดู 10 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น5 วันที่ 09 มกราคม 2558 ดู 37 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษรุ่น4 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดู 40 ครั้ง
ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดู 51 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 60 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ดู 37 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ดู 104 ครั้ง
รายชื่่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุน วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดู 111 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 151 ครั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูในส่วนของกิจกรรมวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 73 ครั้ง
 


กิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่องปรัชญาการศึกษา 24 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่องปรัชญาการศึกษา ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 2 ครั้ง
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมเมาลิดินนบี กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เมาลิดินนบี) ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 12 ครั้ง
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดอบรมศิลปะการเขียนอักษร สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “ศิลปะการเขียนอักษรภาษาอาหรับ” ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 9 ครั้ง
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดเสวนาการละหมาดญุมอะฮ การจัดละหมาดญุมอะฮฺ ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 4 ครั้ง
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ร่วมช่วยงานจัดกิจกรรมเมาลิด ...
วันที่ 26 มกราคม 2558 ดู 3 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center