เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 .::. แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ / สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการ .::. สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมอบรมนวัตกรรม และศึกษาดูงานป .::. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน พร้อมคณะ เข้าพบอธิการบดี .::. อธิการบดี ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติคัดเลือกนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยา .::.


โรงเรียนสาธิตเปิดรับสมัคร ป.1 วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 46 ครั้ง
ขอเชิญชม Anasyid The Musical วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 69 ครั้ง
ให้นศ.ปี1 เข้าอบรม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 49 ครั้ง
เชิมร่วมฟังการนำเสนองานวิจัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 60 ครั้ง
ขอเชิญศิษย์เก่าอบรมสอบบรรจุครู วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 123 ครั้ง
ด่วน ! รับสมัครโครงการครูมืออาชีพ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดู 142 ครั้ง
ผลการแข่งขันกีฬาจันทร์กะพ้อเกมส์ วันที่ 29 มกราคม 2557 ดู 84 ครั้ง
 


ปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาสายการศึกษา ...
วันที่ 26 มีนาคม 2557 ดู 60 ครั้ง
ประชุมวิชาการอิสลามศึกษาครั้งที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านการสอนอิสลามศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ...
วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 96 ครั้ง
บัณฑิตน้อย 56 อธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบอนุบัตรแก่บัณฑิตน้อยร.ร.สาธิต ...
วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 69 ครั้ง
สอบรายวิชานาฏศิลป์ นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา ปี1 สอบรายวิชานาฏศิลป์สำหรับครู ...
วันที่ 11 มีนาคม 2557 ดู 70 ครั้ง
Anasyid Musical คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมโครงการอนาซีดเดอะมิวสิค็อลสู่อาเซียน ...
วันที่ 04 มีนาคม 2557 ดู 85 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center