เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน+3 ครั้งที่ 4 .::. มรย.อบรมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน กระตุ้นบุคลากรสายสนับสนุน .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษามลายูกลาง .::. ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมภาษาอังกฤษภายใต้โครงการยกระดับภาษาอังกฤษฯ .::.


ให้นักศึกษาที่มีรายชือเข้าร่วมโครงการยกระดับภาษาอังกฤษ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดู 41 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 51 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ดู 28 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ดู 70 ครั้ง
รายชื่่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุน วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดู 84 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 132 ครั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูในส่วนของกิจกรรมวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 59 ครั้ง
คุรุสภาขยายเวลาการรับรองความรุ้มาตรฐานวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 55 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู 57 วันที่ 04 กันยายน 2557 ดู 57 ครั้ง
คณะครุศาสตร์ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ดู 1352 ครั้ง
 


นศ.ราชภัฏร่วมแข่งปัญจักสีลัตชิงแชมป์ชายแดนใต้ นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ...
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ดู 17 ครั้ง
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรม “อนุรักษ์วันสำ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรม “ฮิจเราะห์เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง” ...
วันที่ 01 ธันวาคม 2557 ดู 18 ครั้ง
คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดอาซูรอ คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ...
วันที่ 01 ธันวาคม 2557 ดู 12 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 57 23-24 พฤศจิกายน 2557 กีฬาสีภายใน 57 ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดู 22 ครั้ง
สาขาวิชาพลศึกษาจัดทดสอบสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุ 22-23 พ.ย. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ...
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดู 21 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center