เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา .::. หลักสูตรภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาวิชาการทางวรรณกรรมมลายู .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์ จ้างเดินสายแลนพร้อมอุปกรณ์และจ้างทำขาแขวนโปรเจคเตอร์ .::. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเข้าใจวัยรุ่นยุกต์ใหม่ Gen Z .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนฯ .::.


นศ.ครุศาสตร์คว้ารางวัล Presenter of the library วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ดู 26 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ดู 20 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ดู 47 ครั้ง
รายชื่่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ทุน วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ดู 69 ครั้ง
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 116 ครั้ง
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูในส่วนของกิจกรรมวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 52 ครั้ง
คุรุสภาขยายเวลาการรับรองความรุ้มาตรฐานวิชาชีพครู วันที่ 16 กันยายน 2557 ดู 48 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู 57 วันที่ 04 กันยายน 2557 ดู 48 ครั้ง
คณะครุศาสตร์ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ดู 796 ครั้ง
นศ.ครุศาสตร์รับทุนศึกษาต่ออินโดนีเซีย วันที่ 01 กรกฏาคม 2557 ดู 188 ครั้ง
 


ครุศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงช 12 พฤศจิกายน 2557 โครงการแนวทางการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ดู 20 ครั้ง
ครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนร ครุศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสาป จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาแก่ครูผู้สอน ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ดู 10 ครั้ง
สรุปผลการฝึกนศ.ทวีภาษารุ่น 1 ประชุมครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาทวิภาษารุ่น 1 ...
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ดู 31 ครั้ง
นศ.แลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย คณะคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Yogyakarta State University ...
วันที่ 09 ตุลาคม 2557 ดู 47 ครั้ง
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ...
วันที่ 25 กันยายน 2557 ดู 37 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center