คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 1.นางสาวมธุชรี 2.นายปานศักดิ์

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 1.นางสาวนุรสาฮีดา 2.นางสาวนุรฮายาตี 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 1.นางสาวซาบีลา 2.นางสาวลารีนี

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 1.นางสาวลารีนี 2.นางสาวแวคอลีเยาะ 3.นางสาวซอบารียะห์ 

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 1.นัสริน 2.อายนา

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 1.ต่วนฮัสนะห์ 2.นูรมี

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 1.นางสาวซูไรดา ดอเลาะ

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 1.นายเมธี 2.นายมะสุกรี  3.นายณัฏฐกิตติ์ 4.นายสราวุฒิ 

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 5132-2564 1.ว่าที่ ร.ต.หญิงบุศรินทร์ 2.นายก้องภพ 3.นายซูไฮรี 

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 5131-2564 1.นางอมรรัตน์ 2.นางสาวกาญจนา 3.นางฮาสาน๊ะ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 2606-2564 1.นายเสรี 2.นายมงคล

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 1938-2564 1.นายริฎวาน 2.นายวันสุไลมาน 3.นายบุสตามัน

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  1042-2564 1.นางสาวตอเหเราะ 2.นางสาวนูรียะห์ 3.นายมะนาพี