คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

15 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 1.นางสาวลารีนี 2.นางสาวแวคอลีเยาะ 3.นางสาวซอบารียะห์ 

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 1.นัสริน 2.อายนา

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 1.ต่วนฮัสนะห์ 2.นูรมี

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 1.นางสาวซูไรดา ดอเลาะ

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 1.นายเมธี 2.นายมะสุกรี  3.นายณัฏฐกิตติ์ 4.นายสราวุฒิ 

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 5132-2564 1.ว่าที่ ร.ต.หญิงบุศรินทร์ 2.นายก้องภพ 3.นายซูไฮรี 

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 5131-2564 1.นางอมรรัตน์ 2.นางสาวกาญจนา 3.นางฮาสาน๊ะ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 2606-2564 1.นายเสรี 2.นายมงคล

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 1938-2564 1.นายริฎวาน 2.นายวันสุไลมาน 3.นายบุสตามัน

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  1042-2564 1.นางสาวตอเหเราะ 2.นางสาวนูรียะห์ 3.นายมะนาพี