โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนแกนนำด้านผู้นำทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) อ.เมือง จ.ยะลา

16 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนแกนนำด้านผู้นำทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) อ.เมือง จ.ยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารภูมิพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา