คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

29 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2468-2566 -ค้นคว้าอิสระ- จุรีรัตน์-ชัยณรงค์-ซารีนา-ประเสริฐ-อับดุลอาซิส-ฟาตีฮะห์-นิตยา-ดาโอะ-วันซูรัยณา-ซุลกีฟลี-สินชัย เปลี่ยนชื่อ

2182-2566 -ค้นคว้าอิสระ-อัศณีดา-สมหญิง

1487-2566 -ค้นคว้าอิสระ -ฮาฟีซา-ฮาฟีดะฮ์-นิรอฮายา-นิอัสมา-มูฮัมหมัดอัสรี

545-2566 -ค้นคว้าอิสระ- จุรีรัตน์-ชัยณรงค์-ซารีนา-ประเสริฐ-อับดุลอาซิส-ฟาตีฮะห์-นิตยา-ดาโอะ-วันซูรัยณา-ซุลกีฟลี-สินชัย 

1743-2565 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายอับดุลฮาเร็ม ยูโซ๊ะ เปลี่ยนชื่อ

1742-2565 -ค้นคว้าอิสระ นายมาฮามะ มะดิเย๊าะ เปลี่ยนชื่อ

1736-2565 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายนัชมูดิน 2.นายรุสลัน 3.นายฮำดัน 4.นางสาวยามีละห์ 5.นางสาวชณันภัสร์ เปลี่ยนชื่อ

321-2565 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายนัชมูดิน 2.นายรุสลัน 3.นายฮำดัน 4.นางสาวยามีละห์ 5.นางสาวชณันภัสร์

5478-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายรอฮิม 2.นายมะไซดี 3.นายแวสือมาน 4.นางพยุงศรี 5.นางสาวมาคอเซาะ 6.นางนูรไลลา

4595-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายนิมาลีกี 2.นายนิอาลี เปลี่ยนชื่อ

4590-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายมาฮามะ 2.นายมูฮามัดตยูดีน 3.นายมูฟีด เปลี่ยนชื่อ

4701-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายสุเชาว์ 2.นายนูรมาน 3.นายมาหะมะซาตา 4.นางตัสนีม 5.นางบัรนัน เปลี่ยนชื่อ

4123-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายสุเชาว์ 2.นายนูรมาน 3.นายมาหะมะซาตา 4.นางตัสนีม 5.นางบัรนัน เปลี่ยนชื่อ

4122-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายวุฒินันท์ 2.นายประสิทธิ์ 3.นางสาวอิบตีซาม เปลี่ยนชื่อ

2236-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นางสาวนาซีฮะห์ ลาเตะ

1937-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายมาฮามะ 2.นายมูฮามัดตอยูดีน 3.นายมูฟีด 

1694-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายนิมาลีกี 2.นายนิอาลี 

1338-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายอับดุลฮาเร็ม ยูโซ๊ะ

1041-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายรีซูวัณ 2.นายอับดุลรอห์มัน 3.นายมาหะมะบาคอรี 4.นายริฟอรรถ

828-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายสุเชาว์ 2.นายนูรมาน 3.นายมาหะมะซาตา 4.นางตัสนีม 5.นางบัรนัน 

368-2564 -ค้นคว้าอิสระ 1.นายวุฒินันท์ 2.นายประสิทธิ์ 3.นางสาวอิบตีซาม