ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วันที่ 16 - 17 ก.พ. 66

13 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์  ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วันที่ 16 - 17 ก.พ. 66 ณ ห้องหูเตี๋ย ชั้น2 อาคารสังคมศาสตร์