ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2566

26 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องหูเตี๋ย ชั้น2 อาคารสังคมศาสตร์