ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ในวันที่ 13 และ 15 กันยายน 2566

12 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์