โล่ระฆังทอง(บุคคลแห่งปี 2016) สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น รับโล่ระฆังทอง(บุคคลแห่งปี) อ.ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

โล่ระฆังทอง(บุคคลแห่งปี 2016) สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น

รับโล่ระฆังทอง(บุคคลแห่งปี)สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น จากสม้ชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(สว.นท) ณ.ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. วันที่ 25 มิถุนายน 2559