เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
หลักสูตร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.วิชาชีพครู
โครงการบริการวิชาการ
สำนักงานคณะ
รายงานการประชุม
โครงการ
ตารางห้องประชุม 1
รายงานประเมินคณบดี
ลิงค์หลักสูตร
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถโดยสาร จำนวน 1 งาน .::. มรย.เตรียมพร้อมปรับปรุงสนามโรงยิม และห้องฟิตเนส เพื่อให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ .::. อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-GP ระยะ ๓ (ระยะใหม่) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไท .::. สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ อบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก .::.


รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ดู 14 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน"วันแม่แห่งชาติ 2559 " วันที่ 08 สิงหาคม 2559 ดู 15 ครั้ง
เชิญร่วมประกวดกล่าวคุตบะฮ วันที่ 02 สิงหาคม 2559 ดู 24 ครั้ง
รับสมัครทุนการศึกษา วันที่ 02 สิงหาคม 2559 ดู 98 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่59 วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ดู 61 ครั้ง
นศ.สาขาสุขศึกษาและพลศึกษาติดทีมชาติไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ดู 63 ครั้ง
รับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย วันที่ 01 มิถุนายน 2559 ดู 128 ครั้ง
ขอเชิญข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดู 89 ครั้ง
แจ้งความคืบหน้า การจัดทำใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน 2559 ดู 220 ครั้ง
รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 328 ครั้ง
 


สาขาการศึกษาปฐมวัยจัดอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐ อบรมปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดู 138 ครั้ง
สาขาการสอนอิสลามอบรมการพิมพ์ภาษาอาหรับ เทคนิคการพิมพ์อาหรับด้วยคอมพิวเตอร์ ...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 220 ครั้ง
Extra time ฝึกทักษะการว่ายน้ำ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์ ...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 476 ครั้ง
สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีการศึกษาที่ 5 ...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 135 ครั้ง
สาขาการสอนอิสลามศึกษาจัดอบรมวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ ...
วันที่ 01 มีนาคม 2559 ดู 160 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center