เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
หลักสูตร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.วิชาชีพครู
โครงการบริการวิชาการ
สำนักงานคณะ
รายงานการประชุม
โครงการ
ตารางห้องประชุม 1
รายงานประเมินคณบดี
ลิงค์หลักสูตร
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรย.จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 4/2559 .::. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559 .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ 5 องค์กรในจังหวัดยะลา .::.


นศ.สาขาสุขศึกษาและพลศึกษาติดทีมชาติไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ดู 11 ครั้ง
รับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย วันที่ 01 มิถุนายน 2559 ดู 75 ครั้ง
ขอเชิญข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดู 46 ครั้ง
แจ้งความคืบหน้า การจัดทำใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน 2559 ดู 131 ครั้ง
รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 242 ครั้ง
เลื่อนกำนดการรับใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 30 มีนาคม 2559 ดู 106 ครั้ง
รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 8 วันที่ 22 มีนาคม 2559 ดู 152 ครั้ง
เชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 219 ครั้ง
ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 03 มีนาคม 2559 ดู 235 ครั้ง
รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 7 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 324 ครั้ง
 


สาขาการศึกษาปฐมวัยจัดอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐ อบรมปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดู 65 ครั้ง
สาขาการสอนอิสลามอบรมการพิมพ์ภาษาอาหรับ เทคนิคการพิมพ์อาหรับด้วยคอมพิวเตอร์ ...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 158 ครั้ง
Extra time ฝึกทักษะการว่ายน้ำ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์ ...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 326 ครั้ง
สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีการศึกษาที่ 5 ...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 93 ครั้ง
สาขาการสอนอิสลามศึกษาจัดอบรมวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ ...
วันที่ 01 มีนาคม 2559 ดู 120 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center