เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ประวัติ
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะ
เอกสารดาวน์โหลด
หลักสูตร
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
วิชาการ
Proceeding
งานวิจัย
มคอ.วิชาชีพครู
โครงการบริการวิชาการ
สำนักงานคณะ
รายงานการประชุม
โครงการ
ตารางห้องประชุม 1
รายงานประเมินคณบดี
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เสวนายกระดับธุรกิจโรงแรม จชต. รองรับ AEC .::. ชายแดนใต้โพล By YRU โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ค้นหา เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ .::. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อวีดีทัศน์ .::. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO .::.


ขอเชิญข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดู 22 ครั้ง
แจ้งความคืบหน้า การจัดทำใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน 2559 ดู 96 ครั้ง
รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 196 ครั้ง
เลื่อนกำนดการรับใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 30 มีนาคม 2559 ดู 90 ครั้ง
รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 8 วันที่ 22 มีนาคม 2559 ดู 121 ครั้ง
เชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 136 ครั้ง
ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 03 มีนาคม 2559 ดู 210 ครั้ง
รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 7 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 296 ครั้ง
ประกาศผลการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู มาตรฐานที่ 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 181 ครั้ง
รายชื่อผู้อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 วันที่ 19 มกราคม 2559 ดู 353 ครั้ง
 


สาขาการศึกษาปฐมวัยจัดอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐ อบรมปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดู 20 ครั้ง
สาขาการสอนอิสลามอบรมการพิมพ์ภาษาอาหรับ เทคนิคการพิมพ์อาหรับด้วยคอมพิวเตอร์ ...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 107 ครั้ง
Extra time ฝึกทักษะการว่ายน้ำ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์ ...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 189 ครั้ง
สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีการศึกษาที่ 5 ...
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 74 ครั้ง
สาขาการสอนอิสลามศึกษาจัดอบรมวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยพัฒนาการเรียนรู้ ...
วันที่ 01 มีนาคม 2559 ดู 92 ครั้ง
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9626 โทรสาร 0-7329-9627

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center