กิจกรรมอาจารย์

  • การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ

    การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรจากสถาบันด้านการอบรมด้านภาษาอังกฤษจากสหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์สอนในหลายประเทศ

กิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทิน


 

 

VDO of the Day