กิจกรรมอาจารย์

  • กิจกรรมพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย

    ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาครูสอนไม่ตรงสายจากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

กิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทิน

VDO of the Day