ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ

7 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ตั้ง ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ เป็นห้องสำหรับใช้ในการปฏิบัติถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ