นิทรรศการงานวิจัยในงาน “YRU Research Day “

4 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์
อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์, อาจารย์ ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
และอาจารย์ฟาร่า สุไลมาน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยในงาน “YRU Research Day “ ซึ่งอาจารย์สาวิตรี มะดอมะ ได้รับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550