ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

5 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาของสาขาและอาจารย์ผู้สอน อาทิ ห้องสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการแมคอินเทอช ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์สามมิติ และเครื่องตัดสติกเกอร์