นักศึกษาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีฯ สัมภาษณ์อธิการบดี เนื่องในงาน มรย.วิชาการ 60

11 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตัวแทนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา สัมภาษณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในงานมรย.วิชาการ 60 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิดที่ว่า คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0  ทั้งนี้ทีมงานถ่ายทำการสัมภาษณ์ประกอบด้วย นางสาวเสาดา เจ๊ะปอ   นายอาสวัน สาแปอิง นายอิราฟาน แตมาสา นายศูลกิตติ์ ยะดะหะ และนายอัซฮา มะลี  

ท่านสามารถรับชมรายการสัมภาษณ์ได้ที่ https://youtu.be/qzmK_NO04ss