นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการศึกษาชนะการแข่งขัน English Story Telling Competition

1 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา  นายนุรอาซีซี บูกุ  นางสาวรอกีเยาะ ดาราแมง และนางสาวรูไซนี สานิ นักศึกษาชั้นปีที่3 เข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ (English Story Telling) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคว้ารางวัลมาครองดังนี้  นายนุรอาซีซี บูกุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวรอกีเยาะ ดาราแมง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 4