ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล “ผู้นำกิจกรรมต้นแบบดีเด่น”

17 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
นางสาวอาลีนี ปูลา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รับรางวัล “ผู้นำกิจกรรมต้นแบบดีเด่น”
จากโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนคนเก่ง ผู้สร้างชื่อเสียงสู่ระดับชาติและนานาชาติ
รางวัล : เด็กและเยาวชนคนเก่ง
สร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2564 จัดโดย ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม