กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

18 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดกิจกรรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี" ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีอาจารย์ฟาร่า สุไลมาน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ