กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในหัวข้อ "บทเรียนจากพี่...สิ่งดีดีให้น้อง"

15 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา นำโดย อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ พร้อมด้วยอาจารย์ฟาร่า สุไลมาน และอาจารย์นูรฮัสวานี บอตอ เข้าร่วม กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในหัวข้อ "บทเรียนจากพี่...สิ่งดีดีให้น้อง" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา