กิจกรรมฝึกอบรม"การสร้างงานด้วย CANVA เพื่อสร้างรายได้" จัดโดยนักศึกษาชั้นปี 4

15 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดการฝึกอบรม ภายใต้หัวข้อ การสร้างงานด้วย CANVA เพื่อสร้างรายได้ นำโดยเจฟฟรี่ หัวเมือง เป็นประธานการจัดฝึกอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกล สมจิตต์ เป็นที่ปรึกษาการจัดฝึกอบรม
ขอขอบคุณ อาจารย์ จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
และที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณ นางสาวรูไซนี สานิ เป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา