จิตอาสาแนะแนวสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

24 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา13:00-16:00 น. ตัวเเทนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่3 จัด "กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ" ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นเเละมัธยมปลาย จำนวน 90 คน ณ. โรงเรียนอุดมศาสน์ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษที่เน้นความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้สาระความรู้อีกด้วยครับ รวมทั้งได้เเนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้กับน้องๆนักเรียน