ประชุมพบปะนักศึกษา รุ่นที่ 1 (2564)

1 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร (Activities' News)

เมื่อวันนี้​ 1 มกราคม​ 2565​ อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ และอาจารย์​ ดร.มูฮัมหมัด​ เนสะและ​ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต​ (ศศ.บ.) สาขาวิชาอิสลามศึกษา​ คณะ​ครุศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา​ได้ประชุมพบปะนักศึกษา​เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศศ.บ.อิสลามศึกษาเพื่อรองรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์​ผ่านระบบ​ Meet​ google​