>> ขอแสดงความยินดีกับนายอันนูวา ยือริง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) ที่ได้รับรางวัล "เกียรติบัตรระดับเพชร" ในการประกวดวาดลายเส้น Drawing

5 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษา