ลงพื้นที่สังเกตการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้ลงพื้นที่สังเกตการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อำเภอเมืองยะลา บูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านพัฒนาการของเด็กพิเศษ ปล.ภาพประกอบจาก นศ.ปี 2