สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสอนอัลกุรอาน ด้วยรูปแบบกีรออาตี"

30 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสอนอัลกุรอานด้วยรูปแบบกีรออาตี" ในกิจกรรมที่ 13 ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปีที่ 1 – 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องเรียน 24 – 405 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา