ประกาศผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 62

15 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์ภาษาและอาเวียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 60 - 62 ซึ่งเป็นการสอบแบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID - 19) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด