ฮิจเราะหืกับการเปลี่ยนแปลง

10 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 เนื่องในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้wink

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด