ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสอน

2 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสอนผ่านระบบออนไลน์ของอาจารย์ในสถานการณ์ Covid-19