กิจกรรม"มหัศจรรย์อัลกุรอาน" ณ โรงเรียนศานติธรรม

19 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  16  กันยายน  2565  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  ชั้นปีที่ 1   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้จัดกิจกรรม"มหัศจรรย์อัลกุรอาน" ณ โรงเรียนศานติธรรม ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอัลกุรอาน

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ เป็นอาจารย์ผู้สอน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานหลักสูตร มาเป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมกันนี้ได้รับการต้อนรับจากอาจารย์อุสมาน หงะหงอ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนศานติธรรมเป็นอย่างดียิ่ง

ขอเอกองค์อัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีงามแด่ทุกท่านด้วยเทอญ อามีน ยอร็อบบัลอาลามีน