โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

7 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2566 คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2565 ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ณ ตาดีกาดารุลอามาน บ้านเปลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
และได้รับเกียรติจากอุซตาซอับดุลลาเตะ สาและ อิหม่ามมัสยิดดารุลอามาน นายสมบูรณ์ บกสี รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ
นายดุลรอยะ อาแว รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ และนายวรพงษ์ บกสี มาร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้