หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม ได้นำ คณาจารย์ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม VOW project ณ โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี

18 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม