ร่วมตรวจทานสื่อเสริมการเรียนรู้อิสลามศึกษา

29 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ดร.ฟารีดา หะยีเต๊ะ อาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และอาจารย์กูอาเรส ตวันดอเลาะ
หัวหน้าสาขาภาษามลายู มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ได้รับมอบหมายจากนางวรรรัตธิยา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอรือเสาะ
ร่วมตรวจทานสื่อเสริมการเรียนรู้อิสลามศึกษา
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
 (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437