โครงการมหกรรมครุศาสตร์อิสลามเพื่อชุมชน

15 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน อาจารย์ประจำหลักสูตร
และนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้เข้าร่วม​โครงการมหกรรมครุศาสตร์อิสลามเพื่อชุมชน
จัดโดยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี