กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง ทักษะการสื่อสาร และนำเสนอ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

17 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ   ณ อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่  1 และได้รับเกียรติจาก สิบตำรวจโทดียาอุลเราะห์มาน จะปะกียา ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา

ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ชุดกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว