1 ทศวรรษการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ปลุกปั้นเมล็ดพันธุ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (2552) และครุศาสตรบัณฑิต (2556) สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

18 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

1 ทศวรรษการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ปลุกปั้นเมล็ดพันธุ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (2552) และครุศาสตรบัณฑิต (2556) สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
.........................................
.........................................
กว่าจะมาเป็นการสอนอิสลามศึกษา
...................
วันที่ 9 กันยายน 2566 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจัดงาน "หนึ่งทศวรรษ ของสาขาการสอนอิสลามศึกษา" และดิฉันได้รับเกียรติไปร่วมงาน รวมทั้งให้ช่วยเล่าความเป็นมา "กว่าจะมาเป็นอิสลามศึกษา"  เลยถามกลับไปว่า จะให้เล่าอะไรบ้าง ทางน้องๆ ฝ่ายจัดบอกว่า "เล่าเรื่องต่าง ๆ ตามความเป็นจริง เช่น อาจารย์ "แม่" ได้พัฒนาอะไรมาบ้าง !!! นั่งคิดอยู่นาน!!! เพราะ 1 ทศวรรษ มันก็นานนะคะ  แต่..และแล้วก็ถึงบางอ้อ!!! "ความจริงแล้ว ฉันไม่ได้พัฒนาสาขาอิสลามศึกษาหรอกค่ะ ฉันว่า "อิสลามศึกษาต่างหากที่ได้พัฒนาและขัดเกลาฉัน" เพราะเมื่อก่อน ฉันมีนิสัยไม่ดีหลายอย่าง"ไม่ค่อยเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง ไม่ค่อยละหมาด ถือศีลอดไม่ครบ แต่งกายก็ไม่ถูกหลักการอิสลาม ใครชวนนินทาก็พลอยกับเค้าด้วยโดยคิดว่าเป็นธรรมดา อ่านอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับไม่เป็นฯลฯ เมื่อพบเหตุต้องเสียใจ เจออุปสรรคนิดหน่อยก็จะท้อง่าย  อยากตาย คิดจะฆ่าตัวตายเพราะคิดว่า "ตายแล้วจบ" แต่เมื่อผ่านการพัฒนา "หลักสูตรสาขาการสอนอิสลามศึกษา" ขณะกำลังนั่งเขียน วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายและพันธกิจสำคัญของหลักสูตร "...พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ตามแนวทางอิสลาม  เมื่อตามไปศึกษาแนวทางอิสลาม !!! อัลลอฮุอักบัร!!! ฉันเอง!...ที่แย่ที่สุด ฉันต่างหาก ๆ !!!ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน "อิสลามสอนให้เราแต่งกายให้มิดชิด ปกปิดส่วนที่ทำให้เกิดอารมณ์ใฝ่ต่ำแก่ผู้อื่น !!! อิสลามห้ามนินทาผู้อื่นเพราะการนินทาเป็นการงานของไซตอนผู้ชั่วร้าย "การนินทาไม่ใช่การงานของคนดี" !!! เงินที่เราหามาได้ มีบางส่วน "เป็นสิทธิ์" ของผู้ยากจน ยากไร้ เด็กกำพร้า ฯ  และอีกมากมาย !!! ดังนั้น!  "การได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ฉันพัฒนาหลักสูตรก็คือ การเปิดโอกาสให้ฉันพัฒนา ปรุงปรุงตนเอง นั่นเอง" ฉันได้ศึกษาและเรียนรู้อิสลามผ่านการทำหลักสูตรและเรียนรู้จากบรรยากาศรวมทั้งสิ่งแวดล้อมอันดีงามจากอาจารย์น้อง ๆ ในสาขา และลูกศิษย์ผู้มีความรู้อิสลามและอ่อนน้อมถ่อมตน มีเมตตาพร้อมที่จะให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ !!!! ทำให้ปัจจุบันฉันมั่นใจในอิสลาม ฉันปรับปรุงตนเอง ฉันอ่านอัลกุรอ่านได้ และได้อ่านอยู่เสมอและเข้าใจคำสอนอิสลามมากขึ้น ฉันปฏิบัติตามคำสอนอิสลามได้มากขึ้น  ฉันละอายต่อสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมา ฉันยังต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ  ฉันขอขอบพระคุณต่อเอก องค์อัลลอฮ์ ที่บันดาลให้มหาวิทยาลัยมอบหมายงานพัฒนาหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาให้แก่ฉัน "มันเป็นการออกแบบและบังคับให้ฉันได้ทำความดี ได้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา และฉันได้รับผลดี ได้อยู่รอดอย่างปลอดภัย ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย ไม่เบียดเบียนใคร...นั่นเอง" ดังนั้น "ฉันต่างหากที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง" ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์ สาขา คณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่สร้างโอกาสให้ฉันได้ปรับปรุง พัฒนาตนเองค่ะ  รักที่สุด!!! (ยาว...สมวัยเกษียณ อิอิ)
เครดิต.......ถ้อยคำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง