วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 รหัส 66

8 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 รหัส 66

ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีครูพี่เลี้ยงให้ข้อมูลเพื่อประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนในช่วงการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาทั้งสองคน

ซึ่งได้แก่ นางสาวฟารีดา มามะ และนางสาวนูรีตา เจ๊ะแว