วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 รหัส 66

9 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 รหัส 66
นางสาวศิรินทรา มะดีเย๊าะ ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณลักษณะ
และการปฏิบัติตนในช่วงการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา