ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(เรียนรู้ในงานครู)

16 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน ฮาซาณัณท์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(เรียนรู้ในงานครู)
ชั้นปีที่ 1 รหัส 66 ณ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนในช่วงการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา