พบปะ นศ ชั้น ปีที่ 3 ก่อนลงฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

27 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา พบปะให้กำลังใจ พร้อมชี้แจงคู่มือต่างๆ ให้กับนักศึกสาขาวิชาการสอนอิสลามชั้นปีที่ 3 ก่อนลงฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2567