ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

19 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เอกสารแนบ
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การพ้นสภาพฯ เทอม 1 ทับ 60.pdf