ดร.อัลดุลรอแม บรรยายธรรม

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) VIDEO

ดร.อัลดุลรอแม สุหลง บรรยายธรรม ณ มัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา