นิเทศโรงเรียน โดย อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามาและอาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ

31 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ ๒๒ – ๒๓  และ  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามาและอาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ   นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๑ ประจำโรงเรียน โดยในวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอัล-กรุอานและภาษากาลามุลลอฮฺ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โรงเรียน บ้านเจ๊ะเก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส