นิเทศโรงเรียน โดย อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง

5 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๑ ประจำโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ ๖๖ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส