--คำสั่งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์--

15 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

6886-2562

1.นางสาวซารีป๊ะ-บินอูเซ็ง

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

7172-2562 

1.นายอับดุลอาซิ-เด็ง

2.นายต่วนสุไลมาน -กูจิ

3.นางสาวซูกายนะห์-มาแห

4.นางสาวสาปีเยาะ-มอมง