--คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์--

20 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

7488-65 1.นายอัมรัน 2.นายอาบีดีน 3.มุกตา

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

7491-65 1.นายแวดาห์รี 2.นายฟะห์มี

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

4828-65 1.นายอัซมาน 2.นายอับดุลมันนาน 3.นายไซฟูดิน 4.นางสาวกามีละห์

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

5134-64 นางสาวสาปีเยาะ มอมง

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 

4689-64 1.นางสาวอาบิร 2.นายธีรวัฒน์ 

วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564

3076-64 1.นางสาวสุไฮนี 2.นางสาวอาฟีฟะฮ์ 3.นายเญาฮารีย์ 4.นางสาวซูกายนะห์

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564

2608-64 1.นางสาวซาฮีดะห์ 2.นางสาวอาดีละห์ 3.นายมูฮำหมัดเซากี 4.นายมูฮัมหมัดฟัรกีย์

วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564

2607-64 1.นายมาหมัดรูสลัน 2.นางสาวนัจวา

วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564

2604-64 นายอิบรอฮิม หะยีสะมะแอ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564

2552-64 1.นางสาวสุไบดะห์ 2.นางสาวอาอีเซ๊าะ 3.นางสาวนูรีฮัล 4.นายอิสมาแอล

วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

2357-64 1.นายอับดุลอาซิ 2.นายยุสรอน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

2238-64 1.นายคอเล็บ 2.นายมะรอบี 3.นายมูหำหมัดนัสรี

วันศุกร์ ที่ 8 และ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564

7167-63 1.นายมูหามะไซฟูดีน 2.นายต่วนสุไลมาน 3.นางสาวฟีรดาว 4.นางสาวนูรียะห์ 5.นางสาวอาดีละห์

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563

6603-63 1.นางสาวมัสตะห์ มาฮามะ 2.นางสาวนูรอาตีฟา 3.นายบัลยาน

วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563

4799-63 นายซุนกิบพลี คะแน

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563

2591-63 1.ซารีป๊ะ 2.ซัยนัน 3.อีมาน

วัพุธ ที่ 29 เมษายน 2563

2228-63 1.นส.ซารีนา อาแว 2.นายอับดุลฮากีม เจะดาโซ 3.นส.สูไรนา สาและ

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562

7659-62 นส.รอดีย๊ะ สานิง