--คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์--

20 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

5555-62 นส.ซารีป๊ะ บินอูเซ็ง

7172-62 นส.ฟีรดาว นายมูหำหมัดนัสรี นายมะรอบี นส.มัสตะห์ นส.อีมาน

7671-62 นายคอเล็บ มามุ

79-63 นส.สาปีเยาะ  มอมง นส.ซูกายนะ  มาแห

468-63 นส.ศออิน เดาลาฮ์

469-63 นายมูหัมมัดตอเฮร บูบากา

6532-61 นส.รอดียะห์ สานิง

7988-62 นายอับดุลฮากีม เจะดาโซ

752-63 นส.นูรียะห์ บือแน

787-63 นส.ฟีรดาว เจ๊ะวามิง

796-63 นส.มัสตะห์ มาฮามะ

1400-63 นส.อีมาน อูมา

1402-63 นายต่วนสุไลมาน กูจิ

1403-63 นายมูหามะไซฟูดีน ดาโอะ

1404-63 นายบัลยาน อับดุลกอดิร

5356-60 นส.ซารีนา อาแว นส.ยามีละห์ เจ๊ะมีนา นส.ซูรียะห์ เจ๊ะดาโอะ นส.ฟาซีลา แกมะ นส.ฟารีดา ดอแม

1709-63 นายอิสมาแอล สาแม็ง

1711-63 นายมะรอบี เจ๊ะเฮง

1756-62 ซูไฮรี ซัยนัน ซูไฮลา ฮัมดียะห์ (ตัวจริง)

2588-63 นูรอาตีฟา-แมดิงแว