--คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์--

20 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

3259-63คำสั่งที่ปรึกษา-มะรอบี-เจ๊ะเฮง-เปลี่ยนชื่อ

2946-63คำสั่งที่ปรึกษา-อาดีละห์-ลือแบบราเห็ง-มาหมัดรูสลัน-สลิมิง (1)

2588-63 นูรอาตีฟา-แมดิงแว

1709-63 นายอิสมาแอล สาแม็ง

1404-63 นายบัลยาน อับดุลกอดิร

1403-63 นายมูหามะไซฟูดีน ดาโอะ

1402-63 นายต่วนสุไลมาน กูจิ

1400-63 นส.อีมาน อูมา

796-63 นส.มัสตะห์ มาฮามะ

787-63 นส.ฟีรดาว เจ๊ะวามิง

752-63 นส.นูรียะห์ บือแน

469-63 นายมูหัมมัดตอเฮร บูบากา

468-63 นส.ศออิน เดาลาฮ์

79-63 นส.สาปีเยาะ  มอมง นส.ซูกายนะ  มาแห

7988-62 นายอับดุลฮากีม เจะดาโซ

7671-62 นายคอเล็บ มามุ

7171-62 นส.ฟีรดาว นายมูหำหมัดนัสรี นายมะรอบี นส.มัสตะห์ นส.อีมาน

5555-62 นส.ซารีป๊ะ บินอูเซ็ง

1757-62 คำสั่งที่ปรึกษา-นายซุนกิบพลี คะแน

1756-62 ซูไฮรี ซัยนัน ซูไฮลา ฮัมดียะห์ (ตัวจริง)

6532-61 นส.รอดียะห์ สานิง

5356-60 นส.ซารีนา อาแว นส.ยามีละห์ เจ๊ะมีนา นส.ซูรียะห์ เจ๊ะดาโอะ นส.ฟาซีลา แกมะ นส.ฟารีดา ดอแม